Der Verwaltungsrat

  • Dr. Eric Buis Dr. Eric Buis Präsident des Verwaltungsrates
  • Heinz Soom    Heinz Soom Vizepräsident des Verwaltungsrates
  • Dr. Urs Barmettler Dr. Urs Barmettler Mitglied des Verwaltungsrates
  • Claudia Franceschetti Claudia Franceschetti Mitglied des Verwaltungsrates